Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

8655 c7a3 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney
There are some disasters you just don’t see coming. No matter how carefully you plan. A little surprise that changes everything. In surgery, we call it a complication. In life, it’s a catastrophe. 
— Grey's Anatomy
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball

September 22 2017

Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"

September 14 2017

August 21 2017

Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeniwieec leniwieec
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
Reposted fromtimetolove timetolove viaehh ehh
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaehh ehh
6683 7a2d 400
Reposted fromslodziak slodziak viaehh ehh
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaehh ehh
1426 e104 400
dziś, 6 lat już, K.
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viamartulla martulla
I love borders. August is the border between summer and autumn; it is the most beautiful month I know.
Tove Jansson (via landscape-photo-graphy)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamartulla martulla

June 04 2017

4011 d5e2 400
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viasection section
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

May 31 2017

I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Reposted frommyrla myrla viapikkumyy pikkumyy
3343 b462 400
Reposted fromfourstrings fourstrings viajoannna joannna
9849 0081 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl