Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

4011 d5e2 400
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viasection section
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

May 31 2017

I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Reposted frommyrla myrla viapikkumyy pikkumyy
3343 b462 400
Reposted fromfourstrings fourstrings viajoannna joannna
9849 0081 400
Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.
7107 7b5f 400
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viacrystalline crystalline

May 30 2017

7852 880b 400
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature vialottee lottee
2189 bfa8 400
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
1085 53ee 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viapressincase pressincase

May 26 2017

8269 c746 400
6350 f330 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment

May 19 2017

Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viakamykowata kamykowata
9849 0081 400
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viayanek yanek
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl